Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Miłakowa z dnia 14 lutego 2019 roku

Informacje dodatkowe:

Wprowadzenie jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Miłakowo.

Załączniki

Treść aktu

Załączniki

Pozostałe

 • Tabela nr 1
  format: word, rozmiar: 16.61 KB, data dodania:
 • Tabela nr 6
  format: word, rozmiar: 29 KB, data dodania:
 • Tabela nr 9
  format: word, rozmiar: 37.5 KB, data dodania:
 • Tabela nr 11
  format: word, rozmiar: 28 KB, data dodania:
 • Tabela nr 12
  format: word, rozmiar: 33.5 KB, data dodania:
 • Tabela nr 4
  format: word, rozmiar: 29.5 KB, data dodania:
 • Tabela nr 13
  format: word, rozmiar: 31 KB, data dodania:
 • Tabela nr 13
  format: word, rozmiar: 45.5 KB, data dodania:
 • Tabela nr 14
  format: word, rozmiar: 35 KB, data dodania:
 • Tabela nr 7
  format: word, rozmiar: 33 KB, data dodania:
 • Tabela nr 3
  format: word, rozmiar: 125.5 KB, data dodania:
 • Tabela nr 2
  format: word, rozmiar: 50 KB, data dodania:
 • Tabela nr 5
  format: word, rozmiar: 40.5 KB, data dodania:
 • Tabela nr 8
  format: word, rozmiar: 39.5 KB, data dodania:
 • Tabela nr 15
  format: word, rozmiar: 37.5 KB, data dodania: