Wersja obowiązująca z dnia

Gminny punkt konsultacyjno- informacyjny dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu, narkotyków, substancji psychoaktywnych

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma problem z alkoholem, narkotykami, substancjami psychoaktywnymi i nie wiesz co zrobić? Jesteś uwikłany w przemoc domową!

Pamiętaj, że nie musisz samotnie zmagać się ze swoimi problemami i poszukaj bezpłatnej pomocy w Gminnym Punkcie Konsultacyjno- informacyjnym :

Miłakowo ul. O. W. Włodyki 20 (Miłakowski Dom Kultury- wejście oddzielne po prawej stronie budynku)

Czynny w każdą drugą środę miesiąca w godz. 15.00 – 17:00 – dyżur pełnią specjaliści:

psycholog

  • policjant

  • kurator Sądowy

  • pracownik socjalny

  • pielęgniarka

  • nauczyciel

Zakres oferowanej pomocy:

  • poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, substancji psychoaktywnych,

  • poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób współuzależnionych (osoby bliskie, rodzina),

  • poradnictwo i konsultacje indywidualne dla ofiar przemocy w rodzinie,

  • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym.


 

PRZYJDŹ, POROZMAWIAJ, POMÓŻ SOBIE LUB INNYM!

WIZYTA JEST BEZPŁATNA I GWARANTUJEMY ANONIMOWOŚĆ

Punkt funkcjonuje w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.