Wersja obowiązująca z dnia

Przydatne strony i adresy

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy odsyłacze do serwisów tematycznych, w których znajdują się akty prawne dotyczące działalności organizacji pozarządowych oraz wiele cennych informacji prawnych związanych z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności przez organizacje pozarządowe.

www.prawo.ngo.pl lub http://poradnik.ngo.pl


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/


WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Ostróda CWOP

www.cwop.ostroda.pl

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ESWIP

www.eswip.pl

Regionalny Ośrodek EFS w Olsztynie

www.efs.warmia.mazury.pl


SERWISY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pożytku Publicznego
www.pozytek.gov.pl
Aktualności z zakresu prawa, sprawozdawczość organizacji pożytku publicznego, wolontariat, ekonomia społeczna, ogłoszenia konkursów i  wyników z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO), informacje dotyczące środków unijnych dostępnych dla NGO.


Ministerstwo Sprawiedliwości
www.ms.gov.pl
Zawiera m.in. aktualną bazę organizacji, które otrzymały status pożytku publicznego.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
www.nfosigw.gov.pl

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
www.kprm.gov.pl
Zawiera m.in. dokumenty rządowe, projekty ustaw, adresy internetowe i  pocztowe ministerstw, urzędów centralnych oraz urzędów wojewódzkich i  powiatowych.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
www.uw.olsztyn.pl  lub  www.bip.uw.olsztyn.pl
 
Kuratorium Oświaty w Olszynie
www.ko.olsztyn.pl
 
Wojewódzki Urząd Pracy
www.up.gov.pl
 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie
http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/121/Regionalny_Osrodek_Polityki_Spolecznej/

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
www.filantropia.org.pl
 
Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
www.kronenberg.org.pl
 
Fundacja Santander
fundacja.santander.pl​​​​​​​

Fundacja Edukacja dla Demokracji
www.edudemo.org.pl
 
Fundacja EkoFundusz
www.ekofundusz.org.pl

Fundacja Forda
www.fordfound.org (strona w języku angielskim)

Fundacja Grupy TP
www.fundacjagrupytp.pl

Fundacja im. Friedricha Eberta
www.feswar.org.pl

Fundacja im. Konrada Adenauera
www.kas.pl

Fundacja im. Roberta Boscha
www.bosch-stiftung.de (strona w języku niemieckim)

Fundacja im. Stefana Batorego
www.batory.org.pl

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier”
http://fpbb.pl/

Fundacja J&S Pro Bono Poloniae
www.jsprobono.pl

Fundacja Konkurs Pro Publico Bono
www.propublicobono.pl

Fundacja Motta
www.mott.org (strona w języku angielskim)

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
www.fnp.org.pl

Fundacja Nasza Ziemia
www.naszaziemia.pl

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
www.epce.org.pl

Fundacja „Polsat”
www.fundacjapolsat.pl

Fundacja PZU
www.pzu.pl/?nodeid=196

Fundacja Wspomagania Wsi
www.fww.org.pl

Fundacja Wspólna Droga
www.unitedway.org.pl

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
www.fwpn.org.pl

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)
www.pozytek.gov.pl

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
www.visegradfund.org(strona w języku angielskim)

Milieukontakt Oost-Europa
www.milieukontakt.nl(strona w języku angielskim)

Narodowa Agencja Programu „Młodzież w Działaniu”
www.mlodziez.org.pl

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
www.pcyf.org.pl

Polska Fundacja im. Roberta Schumana
www.schuman.org.pl

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
www.dpjw.org


FUNDUSZE POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ

Fundusze strukturalne UE
www.funduszestrukturalne.gov.pl

Europejski Fundusz Społeczny
www.efs.gov.pl

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych (FOP)
www.funduszngo.pl

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
www.eog.gov.pl

ŹRÓDŁA INFORMACJI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Ogólnopolski serwis informacyjny dla NGO
www.ngo.pl


Aktualne informacje dla NGO (w tym o konkursach grantowych, szkoleniach itp.)
www.wiadomosci.ngo.pl

Bazy organizacji pozarządowych w Polsce
www.bazy.ngo.pl

Serwis poświęcony ekonomii społecznej
www.ekonomiaspoleczna.pl

Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu
www.wolontariat.org.pl
Strona zawiera informacje o praktycznych aspektach wolontariatu, adresy Centrów Wolontariatu, publikacje, zapowiedzi szkoleń, seminariów, konferencji oraz linki.

Obywatelska Agencja Informacyjna
www.oai.pl
Portal informacyjny tworzony przez aktywistów, działaczy społecznych, dziennikarzy; w dziale „polecamy” m.in. „Fundusze dla NGO”.

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
www.cal.org.pl
Zawiera m.in. ofertę szkoleń dla NGO.

Ashoka
www.ashoka.pl
Międzynarodowa organizacja, której celem jest wyszukiwanie i zrzeszanie wyjątkowych osobowości, wprowadzających innowacyjne, systemowe rozwiązania problemów społecznych.

Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych
www.boris.org.pl
Strona zawiera informacje o szkoleniach, konsultacjach i publikacjach m.in. z zakresu: zarządzania organizacją, współpracy z administracją samorządową i rządową, biznesem i mediami, aktywizacji społeczności lokalnej.

Stowarzyszenie Klon/Jawor
www.klon.org.pl
Strona zawiera raporty i analizy dotyczące sektora pozarządowego w Polsce, bazy danych, serię publikacji broszurowych: „Warto wiedzieć Więcej (3w)” i „Poznaj Swoje Prawa”.