Wersja obowiązująca z dnia

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie

ul. Olsztyńska 9A

14-310 Miłakowo

 

e-mail: sekretariat@zspmilakowo.pl

www: http://www.zspmilakowo.pl

BIP: http://bip.zspmilakowo.warmia.mazury.pl/

 

Sekretariat

tel. (89) 758 74 76

 

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do godz. 15.00

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego: Wiesława Izabela Kaszkin

Z-ca dyrektora ds. dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych: Jolanta Grzybowska

Z-ca dyrektora ds. sportu i promocji szkoły: Mariusz Jabłoński