BIP Urzędu Miejskiego w Miłakowie

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie
logo bip gov

INDYWIDUALNE  NUMERY  KONT  BANKOWYCH  OD  2024 r.

Burmistrz Miłakowa informuje, że w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego  od 1 stycznia 2024 r. dla każdego podatnika został utworzony w Warmińskim Banku Spółdzielczym  Oddział Miłakowo, indywidualny numer konta bankowego służący do dokonywania wpłat z tytułu:

1. Osoby fizyczne, dla których ustala się corocznie zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku

   od nieruchomości,  rolnego i leśnego  informację o numerze indywidualnego konta

   bankowego otrzymają w decyzjach wymiarowych wysyłanych w bieżącym roku.

2. Osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne dla których podatek od

    nieruchomości, rolny i leśny ustalany jest na podstawie złożonych przez podatnika

    deklaracji, o indywidualnym numerze konta bankowego zostaną poinformowane odrębnym

    pismem.

UWAGA!  INDYWIDUALNE NUMERY KONT BANKOWYCH  DOTYCZĄ  WYŁĄCZNIE PODATKÓW.

  POZOSTAŁE  należności tj. wieczyste użytkowanie, za zajęcie pasa drogowego, dzierżawa, za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności, opłata skarbowa, zezwolenie na alkohol, należy wpłacać na dotychczasowe konto tj.

                                11 8857 1038 3001 0000 0202  0001

Ponadto informuje się, że osoby które nie otrzymały informacji o indywidualnym koncie bankowym mogą wpłacać należności na dotychczasowe konto tj.:

       Podatki i inne należności  -  11 8857 1038 3001 0000 0202  0001

Dodatkowe informacje w sprawie indywidualnych numerów kont bankowych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miłakowie pokój nr 7 lub pod numerem telefonu  (89) 757 83 38.


Raport Burmistrza Miłakowa Krzysztofa Szulborskiego
o Stanie Gminy Miłakowo za rok 2023


Gmina Miłakowo informuje o możliwości składania wniosków o zakup  końcowy węgla kamiennego

 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 877), wprowadzona została nowelizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.
Informujemy, że od 15 maja 2023 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o zakup preferencyjny węgla kamiennego przez osoby, które otrzymały dodatek węglowy.

Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłakowie przy ul. O. Wł. Włodyki 20A.

 

1)Mieszkańcy będą mogli składać wnioski do 30 czerwca br. na węgiel pozostały w gminie, co pozwoli na wyprzedanie ewentualnie posiadanych przez gminy zasobów węgla. Sprzedaż końcowa może być prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 r.

2) brak limitu ilościowego:

Zniesienie istniejącego limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

3) węgiel dla mieszkańców innych gmin.

 

Zgodnie z nowelizacją będzie możliwy zakup węgla przez mieszkańców innych gmin, o ile są uprawieni do dodatku węglowego.

 

Nabór wniosków na sprzedaż węgla rozpocznie się od 15 maja 2023 i zakończy się 30 czerwca 2023 r.

Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Na podstawie zarządzenia nr 41/2023 Burmistrza Miłakowa z dnia 14.06.2023, ustala się cenę paliwa stałego na 1.500 zł brutto za tonę.


Na podstawie art. 34. 1. ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz.2236) informuję o przystąpieniu Gminy Miłakowo do preferencyjnego zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

 

Wniosek- zakup preferencyjny węgla kamiennego (edytowalny)

 


Szanowni Państwo!

Gościcie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie. Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządowych Gminy Miłakowo. Znajdą tu Państwo informacje dotyczące zakresu zadań i podejmowanych działań organów władzy samorządowej.

"Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa." (art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).

Informacje zawarte w BIP przeważnie udostępniane są w formacie PDF. Do ich otwarcia potrzebny jest program Adobe Acrobat, który za darmo można pobrać tutaj: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html


Szanowni Państwo,

informujemy, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 130.000 PLN, prowadzone są za pomocą Platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl . Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Aby składać oferty, nie muszą Państwo jako Wykonawcy zakładać konta na https://platformazakupowa.pl/. Zachęcamy jednak do założenia konta oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców, gdyż będę Państwo mogli otrzymywać od nas dopasowane zaproszenia do prowadzonych postępowań.

Zamawiający odpowiedzialni za prowadzenie postępowań w zakresie dostaw, usług oraz robót budowlanych  będą wysyłać do Państwa, poprzez https://platformazakupowa.pl, zaproszenie do składania ofert w wersji elektronicznej.

 


Poprzednia wersja Biuletynu Informacji Publicznej została zarchiwizowania pod adresem: http://oldbip.milakowo.eu/


Transmisja Sesji Rady Miejskiej

 

Szanujemy Twoją prywatność

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Zgody na przetwarzanie danych
Zamknięcie tego okna jest równoważne z akceptację wybranych zgód.

Dostosuj wygląd strony

Wybierz tryb motywu
Wybierz kolor motywu
Wybierz rozmiar tekstu
Aby lepiej dopasować rozmiar strony skorzystaj w przeglądarce z opcji powiększania za pomocą kontrolek znajdujących się w ustawieniach lub za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl − / Ctrl +.