Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Szanowni Państwo!

Gościcie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie. Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządowych Gminy Miłakowo. Znajdą tu Państwo informacje dotyczące zakresu zadań i podejmowanych działań organów władzy samorządowej.

"Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa." (art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).

Informacje zawarte w BIP przeważnie udostępniane są w formacie PDF. Do ich otwarcia potrzebny jest program Adobe Acrobat, który za darmo można pobrać tutaj: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

 

Poprzednia wersja Biuletynu Informacji Publicznej została zarchiwizowania pod adresem: http://oldbip.milakowo.eu/

 

Transmisja Sesji Rady Miejskiej

 

Wybory do Sejmu i Senatu 2019

 

Raport o stanie gminy Miłakowo za 2018 r.

 

Informujemy, iż 1 lipca 2019 r. wprowadzono nowe ogólnopolskie formularze dotyczące podatków lokalnych tj.:

podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

 

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie azbestu z terenu Gminny Miłakowo na lata 2019-2020

Ostatnio dodane

Najczęściej odwiedzane

Dokumenty zastrzezone