Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
1Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2021-03-192021-03-26Dostawa kruszywa naturalnego łamanego wraz z transportem na teren Gminy MiłakowoW trakcie
2Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2021-02-222021-03-01Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta MiłakowaW trakcie
3Inne2020-12-312021-01-14Świadczenie usług pełnienia funkcji inżyniera projektu w ramach projektu pn.: „E-administracja nowa jakość usług w Gminie Miłakowo”W trakcie
4Inne2020-12-302021-01-12Remont łazienki w Miłakowskim Domu KulturyW trakcie
5Nieograniczony2020-12-292021-01-14Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta MiłakowaW trakcie
6Nieograniczony2020-11-242020-12-09Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Miłakowo - KsiążnikW trakcie
7Inne2020-11-102020-11-17Zakup komputerów – laptopów w ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejW trakcie
8Nieograniczony2020-10-072020-10-15Doposażenie infrastruktury przedszkolnej w Gminie Miłakowo w celu poprawy warunków oraz zwiększenia liczby miejsc przedszkolnychW trakcie
9Z wolnej ręki2020-09-16(brak wartości)„Miłakowo and Gusev commune cooperation for the protection of the Vistula Lagoon by regulating the water and sewage management of key agricultural and tourist areas in the Pregoła and Pasłęka catchment” (Współpraca gmin Miłakowo i Gusiew na rzecz ochrony Zalewu Wiślanego poprzez uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej kluczowych obszarów rolniczo – turystycznych w zlewni Pregoły i Pasłęki).Aktualne
10Inne2020-06-082020-06-26Zaproszenie do składania ofert na organizację emisji obligacjiW trakcie
Strona 1 z 5