Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
1Inne2020-12-312021-01-14Świadczenie usług pełnienia funkcji inżyniera projektu w ramach projektu pn.: „E-administracja nowa jakość usług w Gminie Miłakowo”W trakcie
2Inne2020-12-302021-01-12Remont łazienki w Miłakowskim Domu KulturyW trakcie
3Nieograniczony2020-12-292021-01-14Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta MiłakowaW trakcie
4Nieograniczony2020-11-242020-12-09Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Miłakowo - KsiążnikW trakcie
5Inne2020-11-102020-11-17Zakup komputerów – laptopów w ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejW trakcie
6Nieograniczony2020-10-072020-10-15Doposażenie infrastruktury przedszkolnej w Gminie Miłakowo w celu poprawy warunków oraz zwiększenia liczby miejsc przedszkolnychW trakcie
7Z wolnej ręki2020-09-16(brak wartości)„Miłakowo and Gusev commune cooperation for the protection of the Vistula Lagoon by regulating the water and sewage management of key agricultural and tourist areas in the Pregoła and Pasłęka catchment” (Współpraca gmin Miłakowo i Gusiew na rzecz ochrony Zalewu Wiślanego poprzez uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej kluczowych obszarów rolniczo – turystycznych w zlewni Pregoły i Pasłęki).Aktualne
8Inne2020-06-082020-06-26Zaproszenie do składania ofert na organizację emisji obligacjiW trakcie
9Nieograniczony2020-03-042020-03-19Remont wraz z niezbędnym doposażeniem infrastruktury przedszkolnej w Gmine Miłakowo w celu poprawy warunków oraz zwiększenia liczby miejsc przedszkolnychW trakcie
10Inne2020-02-262020-03-05Usługi transportowej dla Seniorów i Rodzin realizowanej w ramach projektu „Utworzenie Klubu Seniora i Klubu Rodziny w Gminie Miłakowo”W trakcie
Strona 1 z 5