Wersja obowiązująca z dnia

Dostawa sprzętu IT w ramach projektu "Cyfrowa gmina"

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Wybór oferty