Organizacje pozarządowe - Tryb Małych Grantów - art. 19a