Wersja obowiązująca z dnia

Skład Rady Miejskiej

 1. NAGRABA Andrzej – Przewodniczący Rady
 2. MACHNYK Aneta – Wiceprzewodnicząca
 3. ATRACHIMOWICZ Zbigniew
 4. BIŃKUŚ Jolanta
 5. BOCZULAK Michał
 6. BORKOWSKA Elżbieta Maria
 7. GROMEK Marta Małgorzata
 8. KUR Wioletta
 9. OBIAŁA Marta
 10. PEŁKA Józef
 11. RÓŻNICKA Grażyna Bożena
 12. UDAŁA Robert Bogusław
 13. WIŚNIEWSKA Mariola
 14. WRÓBEL Arkadiusz
 15. ZALEWA Henryk