Wersja obowiązująca z dnia

Rada Mieszkańców Miasta Miłakowo

Skład Rady Mieszkańców Miasta Miłakowo

 

Przewodnicząca

Dąbrowska Anna

 

Członkowie

Domański Marcin

Górski Tomasz

Nowicka Anna

Proć Roman