Wersja nieobowiązująca z dnia

Rada Mieszkańców Miasta Miłakowo

Skład Rady Mieszkańców Miasta Miłakowo

 

Przewodnicząca

Anna Dąbrowska

Członkowie

Anna Czarnecka