Wersja nieobowiązująca z dnia

Rada Mieszkańców Miasta Miłakowo

Skład Rady Mieszkańców Miasta Miłakowo

 

Przewodniczący

Zbigniew Atrachimowicz

Wiceprzewodniczący

Paweł Łapa

Członkowie

Czesław Biały

Roman Kalinowski

Elżbieta Hurman

Anna Waćkowska