Wersja obowiązująca z dnia

Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy

REJESTRY

  • Uchwał Rady Miejskiej w Miłakowie -  rejestr prowadzi Biuro Rady Miejskiej
  • Interpelacji radnych - rejestr prowadzi Biuro Rady Miejskiej
  • Skarg i wniosków - rejestr prowadzi Referat Organizacyjny
  • Przetargów dotyczących ustawy o gospodarce nieruchomościami - rejestry prowadzi Referat Gospodarki Terenowej
  • Mienia komunalnego na terenie miasta i gminy - rejestry prowadzi Referat Gospodarki Terenowej
  • Psów uznanych za agresywne - rejestry prowadzi Referat Gospodarki Terenowej Inspektor ds. Ochrony Środowiska
  • Obiektów zabytkowych, parków, zieleńców, cmentarzy - rejestry prowadzi Referat Gospodarki Terenowej Inspektor ds. Ochrony Środowiska
  • Mieszkańców - rejestry prowadzi Referat Spraw Obywatelskich
  • Wyborców - rejestry prowadzi Referat Spraw Obywatelskich
  • Wydanych dowodów osobistych - rejestry prowadzi Urząd Stanu Cywilnego
EWIDENCJE OGÓLNODOSTĘPNE
Lp. Rodzaj ewidencji Kom. org. prowadząca ewidencję
1. Placówek oświatowych Referat Organizacyjny
2. Działalności gospodarczej Referat Organizacyjny
3. Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Referat Organizacyjny

EWIDENCJE INNE
1. Pracowników Urzędu Referat Organizacyjny
2.

Pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych

Referat Organizacyjny
3. Umów o dzieło Referat Organizacyjny
4. Umów zleceń Referat Organizacyjny
5. Sprzedaży nieruchomości na terenie miasta i gminy Referat Gospodarki Terenowej
6. Zbiorników bezodpływowych Referat Gospodarki Terenowej
7. Przydomowych oczyszczalni ścieków Referat Gospodarki Terenowej
8.

Dodatków mieszkaniowych

- o dochodowości i prowadzeniu gospodarstwa rolnego
- o nie zaleganiu w podatkach
- o wielkości gospodarstwa dla celów podatkowych
- o wartości otrzymanych bonów paliwowych

Referat Finansowy oraz Referat Organizacyjny
9.

Wydanych zaświadczeń

- o dochodowości i prowadzeniu gospodarstwa rolnego

- o niezaleganiu w podatkach

- o wielkości gospodarstwa dla celów podatkowych

- o wartości otrzymanych bonów paliwowych

Referat Finansowy