Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne - Informacje

Ogłoszono przez Paweł Łapa

Informacja o sposobie prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych powyżej 130.000 PLN

Informujemy, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 130.000 PLN, prowadzone są za pomocą Platformy, pod adresem:
https://milakowo.ezamawiajacy.pl

Pełna dokumentacja przetargowa dotycząca przedmiotowych postępowań znajduje się pod adresem wskazanym powyżej.

Dostęp dla Platformy dla Wykonawców jest bezpłatny.

Ogólne zasady korzystania z Platformy:

  1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Miłakowo: https://milakowo.ezamawiajacy.pl,
  2. Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
  3. rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej.
    Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
  4. po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu.

Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:

  1. dokumenty w formacie PDF zaleca się podpisywać formatem PAdES,
  2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.

Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Gminy Miłakowo, tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl