Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Podatki - Zwrot podatku akcyzowego

Ogłoszono przez Paweł Łapa

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku

W związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , która weszła  w życie z dniem  1 stycznia 2019 roku producent rolny może składać do burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów badanych w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego ( w tym dzierżawy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego .

  • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta  miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów  rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
  • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta  miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów  rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 rok.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł ∗ ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł ∗ średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1-30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1-31 października  2019r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu miasta , albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą tak że chów lub hodowlę bydła do wniosku z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agnacji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Dokument, o którym mowa powyżej wydawany będzie na wniosek producenta.

Załączniki: