Wersja obowiązująca z dnia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie

ul. Ojca Władysława Włodyki 20A

14-310 Miłakowo

NIP: 741-14-80-353

REGON 510500446

 

e-mail: mops@milakowo.eu

www: http://milakowo.naszops.pl/

BIP: http://milakowo.naszops.pl/bip/

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. (89) 758 71 61; (89) 674 25 01

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
wew. 39

Świadczenia Rodzinne
wew. 36

Fundusz Alimentacyjny/Dodatki Mieszkaniowe
wew. 34

Świadczenia Wychowawcze
wew. 35

Faks
wew. 40

 

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do godz. 15.00 (piątek - dzień wewnętrzny)

Kierownik: Anna Waćkowska
 

W sprawie skarg i wniosków Kierownik Ośrodka przyjmuje Interesantów w każdy poniedziałek w godz. od 10.00 do godz. 13.00

MOPS realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w sferze pomocy społecznej.