Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne - Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Ogłoszono przez Paweł Łapa

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Gmina Miłakowo, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 roku.

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1

Remont wraz z niezbędnym doposażeniem infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Miłakowo w celu poprawy warunków oraz zwiększenia liczby miejsc przedszkolnym

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

141 031,87 zł

I kwartał

2

Remont wraz z niezbędnym doposażeniem infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Miłakowo w celu poprawy warunków oraz zwiększenia liczby miejsc przedszkolnym

Dostawy

Przetarg nieograniczony

168 114,480 zł

I kwartał