Wersja obowiązująca z dnia

Organizacja plenerowego muzeum historycznego podczas ekologicznego Dnia Dziecka realizowanego w ramach projektu pn. „PR/1/008/2018”

Załączniki

Treść ogłoszenia