Wersja nieobowiązująca z dnia

Referaty i stanowiska

Referat Organizacyjny

Justyna Zabiełło

Sekretarz Gminy

/Kierownik Referatu

tel. (89) 757-83-32

pok.16

Małgorzata Hajdukiewicz

Inspektor ds. kadr

tel. (89) 757-83-00

tel. (89) 757 83-31

pok.15

Stanisław Banach

Inspektor ds. bezpieczeństwa

tel. (89) 757-83-37

pok.11

Elżbieta Udała

Inspektor ds. gospodarczych

tel. (89) 757-83-37

pok.11

Paweł Łapa

Informatyk

tel. (89) 757-83-37

pok.11

Aneta Gołębiewska-Kądziela

Inspektor ds. promocji i środków pomocowych

Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy

z organizacjami pozarządowymi

tel. (89) 757-83-40

pok.27

Izabela Stryjek

Inspektor ds. oświaty

tel. (89) 757-83-44

pok.23

Agnieszka Korkuć

Inspektor ds. obsługi rady

tel. (89) 757-83-43

pok.22

Wojciech Stani

Inspektor ds. obsługi sołectw

tel. (89) 757-83-43

pok.22

 

Referat Spraw Obywatelskich

Krzysztof  Szulborski

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

tel. (89) 757-83-00 pok.14

Ewa Niedźwiadek

Z-ca Kierownika USC

tel. (89) 757-83-20

pok.12
Elżbieta Udała

tel. (89) 757-83-37

pok.11

 

Referat Finansowy

Anna Maśnik

Skarbnik Gminy/Kierownik Referatu

tel. (89) 757-83-23

pok. 8

Halina Dziurbacz

Inspektor ds. rachunkowości budżetowej

tel. (89) 757-83-33

pok. 9

Justyna Sołowiej

Podinspektor ds. księgowości i rozliczeń VAT

tel. (89) 757-83-33

pok. 9

Urszula Banach

Inspektor ds. wymiaru podatku

tel. (89) 757-83-38

pok.7

Renata Rawska

Inspektor ds. rachunkowości podatkowej

tel. (89) 757-83-38

pok.7

Marzena Hrehorowicz

Inspektor - kasjer

tel. (89) 757-83-36

pok.7A

 

Referat Gospodarki Terenowej

Mariusz Smoliński

Kierownik Referatu

tel. (89) 757-83-35

pok.26

Justyna Kowalczyk

Inspektor ds. ochrony środowiska

tel. (89) 757-83-45

pok.25

Anna Tomasz

Inspektor ds. nieruchomości

tel. (89) 757-83-45

pok.25

Iga Szulc

-

tel. (89) 757-83-41

pok.24

Karol Żabik

Inspektor ds. zamówień publicznych, dróg i rolnictwa

tel. (89) 757-83-41

pok.24

 

Stanowiska

Michał Boczulak

Przewodniczący Rady Miejskiej

tel. (89) 757-83-43

pok.23

mec. Krzysztof Januszkiewicz

Radca Prawny

tel. (89) 757-83-43

pok.23

 

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.