Wersja nieobowiązująca z dnia

Referaty i stanowiska

Kierownictwo urzędu

Aleksander Gawryluk

Burmistrz Miłakowa

sekretariat@milakowo.eu

tel. 89 757 83 00

pok. 14
     

Kierownictwo urzędu

Aleksander Gawryluk

Burmistrz Miłakowa

 sekretariat@milakowo.eu

tel. (89) 757-83-00 

pok.14

Anna Maśnik

Skarbnik Gminy

skarbnik@milakowo.eu

tel. (89) 757-83-23

pok. 8

Justyna Zabiełło

Zastępca Burmistrza

/Sekretarz Gminy

sekretarz@milakowo.eu

tel. (89) 757-83-32

 pok.16

 

Referat Organizacyjny

Justyna Zabiełło

Sekretarz Gminy

/Kierownik Referatu

sekretarz@milakowo.eu

tel. (89) 757-83-32

pok.16

Małgorzata Hajdukiewicz

Inspektor ds. kadr

sekretariat@milakowo.eu

tel. (89) 757-83-00

tel. (89) 757 83-31

pok.15

Stanisław Banach

Inspektor ds. bezpieczeństwa

kryzys@milakowo.eu

tel. (89) 757-83-37

pok.11

Elżbieta Udała

Inspektor ds. gospodarczych

eu@milakowo.eu

tel. (89) 757-83-37

pok.11

Paweł Łapa

Informatyk

informatyk@milakowo.eu

tel. (89) 757-83-37

pok.11

Aneta Gołębiewska-Kądziela

Inspektor ds. promocji i środków pomocowych

Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

promocja@milakowo.eu

tel. (89) 757-83-40

pok.27

Izabela Stryjek

Podinspektor ds. oświaty

oswiata@milakowo.eu

tel. (89) 757-83-44

pok.23

Agnieszka Korkuć

Podinspektor ds. obsługi rady

 

radamiejska@milakowo.eu

tel. (89) 757-83-43

pok.22

Wojciech Stani

Podinspektor ds. obsługi sołectw

w.stani@milakowo.eu

tel. (89) 757-83-43

pok.22

 

Referat Spraw Obywatelskich

Aleksander Gawryluk

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

tel. (89) 757-83-00

pok.14

Ewa Niedźwiadek

Z-ca Kierownika USC

usc@milakowo.eu

ewidencja@milakowo.eu

tel. (89) 757-83-20

pok.12

Aneta Gołębiewska-Kądziela

promocja@milakowo.eu

tel. (89) 757-83-40

pok.27

 

Referat Finansowy

Anna Maśnik

Skarbnik Gminy/Kierownik Referatu

skarbnik@milakowo.eu

tel. (89) 757-83-23

pok. 8

Halina Dziurbacz

Inspektor ds. rachunkowości budżetowej

księgowosc@milakowo.eu

tel. (89) 757-83-33

pok. 9

Justyna Robaczewska

Podinspektor ds. księgowości i rozliczeń VAT

finanse@milakowo.eu

tel. (89) 757-83-33

pok. 9

Urszula Banach

Inspektor ds. wymiaru podatku

podatki@milakowo.eu

tel. (89) 757-83-38

pok.7

Renata Rawska

Inspektor ds. rachunkowości podatkowej

windykacja@milakowo.eu

tel. (89) 757-83-38

pok.7

Marzena Hrehorowicz

Inspektor - kasjer

kasa@milakowo.eu

tel. (89) 757-83-36

pok.7A

 

Referat Gospodarki Terenowej

Mariusz Smoliński

Kierownik Referatu

kierownik.rgt@milakowo.eu

tel. (89) 757-83-35

pok.26

Justyna Kowalczyk

Inspektor ds. ochrony środowiska

srodowisko@milakowo.eu

tel. (89) 757-83-45

pok.25

Anna Tomasz

Podinspektor ds. nieruchomości

nieruchomosci@milakowo.eu

tel. (89) 757-83-45

pok.25

Jakub Rzeczkowski

Inspektor ds. zamówień publicznych i budownictwa

budownictwo@milakowo.eu

tel. (89) 757-83-41

pok.24

Karol Żabik

Podinspektor ds. zamówień publicznych, dróg i rolnictwa

zamowienia@milakowo.eu

tel. (89) 757-83-41

pok.24

 

 

Michał Boczulak

Przewodniczący Rady Miejskiej

radamiejska@milakowo.eu

tel. (89) 757-83-43

pok.23

mec. Ryszard Bielański

Radca Prawny

 

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.