Wersja nieobowiązująca z dnia

Referaty i stanowiska

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Żarnoch

Zastępca Burmistrza

tel. (89) 757-83-31

pok.16

Irena Drygalska

Inspektor ds. oświaty i kultury, koncesje alkoholowe

tel. (89) 757-83-44 pok.27

 

Referat Organizacyjny

Justyna Zabiełło

Sekretarz Gminy

/Kierownik Referatu

tel. (89) 757-83-32

pok.16

Małgorzata Hajdukiewicz

Inspektor ds. kadr

tel. (89) 757-83-00

tel. (89) 757 83-31

pok.15

Elżbieta Udała

Inspektor ds. gospodarczych

tel. (89) 757-83-37

pok.11

Paweł Łapa

Informatyk

tel. (89) 757-83-47

pok.26

Wojciech Stani

Inspektor ds. obsługi sołectw

tel. (89) 757-83-48

pok.23

 

Referat Spraw Obywatelskich

Krzysztof  Szulborski

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

tel. (89) 757-83-00 pok.14

Ewa Stani

Z-ca Kierownika USC

tel. (89) 757-83-20

pok.12

Elżbieta Udała

Inspektor

tel. (89) 757-83-37

pok.11

 

Referat Finansowy

Anna Maśnik

Skarbnik Gminy/Kierownik Referatu

tel. (89) 757-83-23

pok. 8

Halina Dziurbacz

Inspektor ds. rachunkowości budżetowej

tel. (89) 757-83-33

pok. 9

Justyna Sołowiej

Inspektor ds. księgowości i rozliczeń VAT

tel. (89) 757-83-33

pok. 9

Urszula Banach

Inspektor ds. wymiaru podatku

tel. (89) 757-83-38

pok.7

Renata Rawska

Inspektor ds. rachunkowości podatkowej

tel. (89) 757-83-38

pok.7

Marzena Hrehorowicz

Inspektor - kasjer

tel. (89) 757-83-36

pok.7A

 

Referat Gospodarki Terenowej

Mariusz Smoliński

Kierownik Referatu

tel. (89) 757-83-35

pok.4

Justyna Kowalczyk

Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa

tel. (89) 757-83-45

pok.1

Anna Tomasz

Inspektor ds. nieruchomości

tel. (89) 757-83-46

pok.10

Iga Szulc

Inspektor ds. budownictwa

tel. (89) 757-83-42

pok.2

Karol Żabik

Inspektor ds. zamówień publicznych i dróg

tel. (89) 757-83-41

pok.3

 

Stanowiska

Stanisław Banach

Inspektor ds. bezpieczeństwa

tel. (89) 757-83-37 pok.11

Aneta Gołębiewska-Kądziela

Inspektor ds. promocji i środków pomocowych

tel. (89) 757-83-40 pok.27

Wojciech Stani

Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

tel. (89) 757-83-48 pok.23

Agnieszka Korkuć

Inspektor ds. obsługi rady

tel. (89) 757-83-43 pok.22

Michał Boczulak

Przewodniczący Rady Miejskiej

tel. (89) 757-83-43

pok.23

mec. Krzysztof Januszkiewicz

Radca Prawny

tel. (89) 757-83-43

pok.23

 

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.