Wersja nieobowiązująca z dnia

Referaty i stanowiska

Burmistrz

Krzysztof Szulborski

Burmistrz

tel. (89) 757-83-31 pok. 14

 

Zastępca Burmistrza

 

Krzysztof Żarnoch

Zastępca Burmistrza

tel. (89) 757-83-31

pok.25

Irena Drygalska

Inspektor ds. oświaty i kultury, koncesje alkoholowe,

transport publiczny

tel. (89) 757-83-44 pok.27

 

Referat Organizacyjny

 

Justyna Zabiełło-Alaameri

Sekretarz Gminy/Kierownik Referatu

tel. (89) 757-83-32

pok.16

Małgorzata Hajdukiewicz

Inspektor ds. kadr

tel. (89) 757-83-00

tel. (89) 757 83-31

pok.15
Agnieszka Korkuć

Inspektor ds. obsługi rady i sołectw

Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Koordynator ds. dostępności

tel. (89) 757-83-43

pok.22

Paweł Łapa

Informatyk

tel. (89) 757-83-47

pok.26

 

Referat Spraw Obywatelskich

 

Krzysztof  Szulborski

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

tel. (89) 757-83-00 pok.14

Ewa Stani

Z-ca Kierownika USC

tel. (89) 757-83-20

pok.12

 

Referat Finansowy

 

Anna Maśnik

Skarbnik Gminy/Kierownik Referatu

tel. (89) 757-83-23

pok. 8

Marzena Hrehorowicz

Inspektor ds. księgowości budżetowej

tel. (89) 757-83-33

pok. 9

Justyna Sołowiej

Inspektor ds. księgowości budżetowej

tel. (89) 757-83-33

pok. 9

Amelia Domaradzka

Inspektor ds. księgowości budżetowej

tel. (89) 757-83-33 pok. 9

Urszula Banach

Inspektor ds. wymiaru podatku

tel. (89) 757-83-38

pok.7

Renata Rawska

Inspektor ds. księgowości podatkowej

tel. (89) 757-83-38

pok.7
Elżbieta Udała

Inspektor ds. majątkowych

tel. (89) 757-83-36

pok.7A

 

Referat Gospodarki Terenowej

 

Marcin Kukliński

Kierownik Referatu

tel. (89) 757-83-35

pok.4

Justyna Kowalczyk

Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa

tel. (89) 757-83-45

pok.1
Wojciech Stani

Inspektor ds. nieruchomości

tel. (89) 757-83-46

pok.10

Iga Szulc

Inspektor ds. budownictwa

tel. (89) 757-83-42

pok.2

Marta Gruszczyńska

Podinspektor ds. zamówień publicznych

tel. (89) 757-83-41

pok.3

 

Samodzielne stanowiska

 

Stanisław Banach

Inspektor ds. bezpieczeństwa

tel. (89) 757-83-37 pok.11

Aneta Gołębiewska-Kądziela

Inspektor ds. promocji i środków pomocowych

tel. (89) 757-83-40 pok.24

 

 

Michał Boczulak

Przewodniczacy Rady Miejskiej

tel. (89) 757-83-43 pok.23

mec. Krzysztof Januszkiewicz

Radca Prawny

tel. (89) 757-83-43 pok.23

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.