Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Karol Żabik | wersja archiwalna

Utworzenie 5 Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Miłakowo

Numer zamówienia: RGT.ZP.271.5/1.2018

Status: W trakcie

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Miłakowie

Załączniki: