Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr XLVII/309/2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 18 października 2018 roku

Załączniki