Wersja obowiązująca z dnia

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w obrębie Książnik, gmina Miłakowo

Załączniki