Wersja obowiązująca z dnia

Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Kaszubskiej w aglomeracji Miłakowo” W części dotyczącej modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Wybór oferty