Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Karol Żabik | wersja archiwalna

Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Kaszubskiej w aglomeracji Miłakowo” W części dotyczącej modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę

Numer zamówienia: 1/MPGK/2018

Status: Aktualne

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.