Zamówienia publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie
logo bip gov
Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

#Data ogłoszeniaTytułNumer zamówieniaStatus
 
4116-09-2020„Miłakowo and Gusev commune cooperation for the protection of the Vistula Lagoon by regulating the water and sewage management of key agricultural and tourist areas in the Pregoła and Pasłęka catchment” (Współpraca gmin Miłakowo i Gusiew na rzecz ochrony Zalewu Wiślanego poprzez uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej kluczowych obszarów rolniczo – turystycznych w zlewni Pregoły i Pasłęki).ORG.ZP.271.1.2020Aktualne
4207-10-2020Doposażenie infrastruktury przedszkolnej w Gminie Miłakowo w celu poprawy warunków oraz zwiększenia liczby miejsc przedszkolnychRGT.ZP.271.2.2020W trakcie
4310-11-2020Zakup komputerów – laptopów w ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejW trakcie
4424-11-2020Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Miłakowo - KsiążnikW trakcie
4529-12-2020Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta MiłakowaRGT.ZP.271.3.2020W trakcie
4630-12-2020Remont łazienki w Miłakowskim Domu KulturyW trakcie
4731-12-2020Świadczenie usług pełnienia funkcji inżyniera projektu w ramach projektu pn.: „E-administracja nowa jakość usług w Gminie Miłakowo”ORG.ZP.271.7.2020W trakcie
4822-02-2021Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta MiłakowaRGT.ZP.11.2021Archiwum
4919-03-2021Dostawa kruszywa naturalnego łamanego wraz z transportem na teren Gminy MiłakowoArchiwum
5005-10-2021Wyłonienie zarządcy samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miłakowski Dom Kultury w MiłakowieORG.ZP.1.2021Archiwum
5111-01-2022Dostawa kruszywa naturalnego łamanego wraz z transportem na teren Gminy MiłakowoRGT.ZP.3.2022Archiwum
5217-01-2022Obsługa bankowa budżetu Gminy Miłakowo oraz jej jednostek organizacyjnychRGT.ZP.5.2022Archiwum
5302-02-2022Remont pomostów na terenie Gminy MiłakowoRGT.ZP.10.2022Archiwum
5422-02-2022Projekty dróg na terenie miasta MiłakowoRGT.ZP.14.2022Archiwum
5515-03-2022Projekty elementów infrastruktury komunikacji pieszej na terenie miasta MiłakowoRGT.ZP.20.2022Archiwum
5618-03-2022Inżynier projektu w ramach projektu pn.: „E-administracja nowa jakość usług w Gminie Miłakowo”:RGT.ZP.24.2022Archiwum
5721-03-2022Usługi transportowe dla Seniorów i Rodzin realizowane w ramach projektu „Utworzenie Klubu Seniora i Klubu Rodziny w Gminie Miłakowo”RGT.ZP.25.2022Archiwum
5806-04-2022Zakup i dostawa: materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach realizacji programu Laboratoria PrzyszłościRGT.ZP.28.2022Archiwum
5926-05-2022Dokumentacja projektowa schodów w parku rekreacyjnym w MiłakowieRGT.ZP.20A.2022Rozstrzygnięte
6002-06-2022Zakup i dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek do Urzędu Miejskiego w Miłakowie RGT.ZP.43.2022Rozstrzygnięte
Wyświetlone 41-60 z 68 rekordów.