Wersja obowiązująca z dnia

Doposażenie infrastruktury przedszkolnej w Gminie Miłakowo w celu poprawy warunków oraz zwiększenia liczby miejsc przedszkolnych

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Wybór oferty

Wynik zamówienia