Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr VI/33/2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 lutego 2019 rok

Informacje dodatkowe:

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 65/1 w obrębie Stare Bolity, gmina Miłakowo

Załączniki

Treść aktu

Załączniki