Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Paweł Łapa

Uchwała Nr XX/120/2016 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 26 kwietnia 2016 roku

Numer aktu: XX/120/2016

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Status: Unieważniony w części

Informacje dodatkowe:

Uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miłakowo.