Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Paweł Łapa

Uchwała Nr XLV/302/2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 27 września 2018 roku

Numer aktu: XLV/302/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Unieważniony w części

Informacje dodatkowe:

Uchwalenie Statutu Gminy Miłakowo.

§ 26 ust. 3, § 34 ust. 1, § 83, § 84, § 94 ust. 5 w' zakresie sformułowania „ oraz dowody osobiste”, §107 ust. 2 w zakresie sformułowania „cełem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu gminy”, § 110 ust. 2, § 132 w zakresie sformułowania „ po ich formalnym przyjęciu”, § 133 ust. 1 w zakresie sformułowania „po ich przyjęciu” załącznika do uchwały Nr XLV/302/2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 27 września 2018 r., w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miłakowo zostały unieważnione decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr PN.4131.405.2018 z dnia 5 listopada 2018 r.