Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Paweł Łapa

Uchwała Nr XXVII/184/2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 14 lutego 2017 roku

Numer aktu: XXVII/184/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Unieważniony

Utracił moc przez : XXIX/206/2017 , XXXIX/267/2018

Informacje dodatkowe:

Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Miłakowo

§2 w zakresie sformułowania "każdą rozpoczętą"  został unieważnione decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr PN.4131.73.2017 z dnia 27 marca 2017 r.