Wersja obowiązująca z dnia

Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miłakowo na 2021 rok

1. Cel konsultacji

Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców Gminy Miłakowo w proces stanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miłakowo na 2021 r. poprzez uzyskanie ich uwag, wniosków i propozycji. 

2. Przedmiot konsultacji

Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  Gminie Miłakowo na 2021 rok.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje będą trwały od 26 listopada do 3 grudnia 2020 r.

4. Forma konsultacji

Konsultacje odbędą się w formie zamieszczenia ww. projektu uchwały wraz z formularzem zgłaszania opinii na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem bip.milakowo.eu.     

Przyjmowanie opinii na piśmie na adres: gkrpa@milakowo.eu.

Załączniki