Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr 0102-273/20 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 17 lipca 2020 r.

Wskazanie przez Regionalną Izbę Obrachunkową, że uchwała NR XXII/145/2020 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2020– 2035 została wydana z naruszeniem prawa.

Załączniki