Wersja obowiązująca z dnia

Wzory deklaracji podatkowych od 1 lipca 2019 r.

Informujemy, iż 1 lipca 2019 r. wprowadzono nowe ogólnopolskie formularze dotyczące podatków lokalnych tj.: podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Powyższe zmiany  regulują :

• rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o    nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U.2019 poz.1104);

• rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w  sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U.2019 poz.1105);

• rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U.2019 poz.1126).

Załączniki