Zaświadczenia - odpis przetworzonych danych z rejestru mieszkańców

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie
Ewidencja ludności - Sprawy
Wersja z dnia nieobowiązująca

Zaświadczenia - odpis przetworzonych danych z rejestru mieszkańców

Zaświadczenia - odpis przetworzonych danych z rejestru mieszkańców

oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców

 

Komórka organizacyjna:

Referat Ewidencji Ludności

Tel.

89 757 83 20      

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie zaświadczenia – Wzór wniosku do pobrania w załączniku do karty usług

2. Załączniki do wniosku:

  • dowód osobisty lub paszport,
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej.

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Referat Spraw Obywatelskich

Urząd Miejski w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16

Adres e-mail: ewidencja@milakowo.eu

III. OPŁATY

17 zł za zaświadczenie - odpis przetworzonych danych. Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

Opłata skarbowa wniesiona w formie:

  • gotówki w kasie Urzędu Miejskiego w Miłakowie
  • przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miłakowie nr:

11 8857 1038 3001 0000 0202 0001

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Na postanowienie odmawiając wydania zaświadczenia służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody warmińsko-Mazurskiego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

VI. PODSTAWA PRAWNA

Żądania wydania zaświadczenia-odpisu przetworzonych danych:

  • Ustawa z dnia 24 września  2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r., poz. 722 z późn. zm.)

Obowiązku zapłaty opłaty skarbowej:

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) oraz część II pkt 21 załącznika do tej ustawy.

Odmowy wydania zaświadczenia:

  • art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 23, z późn. zm.)

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia może wystąpić wyłącznie osoba, której dane dotyczą.

Załączniki