Wersja obowiązująca z dnia

Stawki za odbiór odpadów komunalnych obowiązujące od 1 lutego 2022 r.

Stawki obowiązujące od dnia 01.02.2022 r.

1) D-Z

Nieruchomości Zamieszkałe  - Wysokość OPŁATY OD OSOBY – 22 zł/miesiąc

ZWOLNIENIE Z CZĘŚCI OPŁATY

(dotyczy domów jednorodzinnych):

Zwolnienie w wysokości 5zł z tytułu posiadania kompostownika* przydomowego i kompostowanie w nim bioodpadów powoduje brak odbioru odpadów BIO z posesji oraz utratę możliwości wywozu tych odpadów do PSZOK.

UWAGA !
* Zwolnienie w wysokości 5 zł z tytułu posiadania kompostownika obowiązuje tylko i wyłącznie podatników, którzy złożyli deklarację z zaznaczeniem faktu posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów.

2) D-L

ROCZNY RYCZAŁT ZA NIERUCHOMOŚĆ LETNISKOWA lub NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANĄ NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE

180 zł/domek(nieruchomość)
 

3) D-NZ

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  a powstają odpady komunalne, ustala się stawkę opłaty dla jednokrotnego opróżnienia:

1)       za pojemnik lub worek o pojemności 80 l w wysokości: 16,63 złote;

2)       za pojemnik lub worek o pojemności 110 l w wysokości: 22,87 złotych;

3)       za pojemnik lub worek o pojemności 120 l w wysokości: 24,95 złotych;

4)       za pojemnik lub worek o pojemności 240 l w wysokości: 49,90 złotych;

5)       za pojemnik lub worek o pojemności 660 l w wysokości: 137,23 złotych; 

6)       za pojemnik o pojemności 770 l w wysokości: 160,10 złotych;

7)       za pojemnik o pojemności 1100 l w wysokości: 228,71 złotych;

8)       za pojemnik o pojemności 3000 l  w wysokości: 623,75 złotych;

9)       za pojemnik o pojemności 4000 l w wysokości: 831,67 złotych;

10)     za pojemnik o pojemności 5000 l w wysokości: 1039,58 złotych;

11)     za pojemnik o pojemności 7000 l w wysokości: 1455,42 złotych;

12)     za pojemnik o pojemności 10000 l w wysokości: 2079,17 złotych;