Wersja nieobowiązująca z dnia

Stawki za odbiór odpadów komunalnych od 1 stycznia 2019 r.

Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie zawiadamia, że na podstawie uchwały Zgromadzenia nr XXI/74/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia nr III/17/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik, od dnia 1 stycznia 2019 roku obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. I tak:

11,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 14,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady jeżeli odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny:

 1. o pojemności 080 l – w wysokości 13,00 zł/szt./brutto,
 2. o pojemności 110 l – w wysokości 13,00 zł/szt./brutto,
 3. o pojemności 120 l – w wysokości 14,00 zł/szt./brutto,
 4. o pojemności 240 l – w wysokości 28,00 zł/szt./brutto,
 5. o pojemności 660 l – w wysokości 73,00 zł/szt./brutto,
 6. o pojemności 770 l – w wysokości 85,00 zł/szt./brutto,
 7. o pojemności 1100 l – w wysokości 121,00 zł/szt./brutto,
 8. o pojemności 3000 l – w wysokości 328,00 zł/szt./brutto,
 9. o pojemności 4000 l – w wysokości 438,00 zł/szt./brutto,
 10. o pojemności 5000 l – w wysokości 546,00 zł/szt./brutto,
 11. o pojemności 7000 l – w wysokości 765,00 zł/szt./brutto,
 12. o pojemności 10 000 l – w wysokości 1092,00 zł/szt./brutto.

2. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady jeżeli odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:

 1. o pojemności 080 l – w wysokości 14,00 zł/szt./brutto,
 2. o pojemności 110 l – w wysokości 14,00 zł/szt./brutto,
 3. o pojemności 120 l – w wysokości 17,00 zł/szt./brutto,
 4. o pojemności 240 l – w wysokości 33,00 zł/szt./brutto,
 5. o pojemności 660 l – w wysokości 85,00 zł/szt./brutto,
 6. o pojemności 770 l – w wysokości 98,00 zł/szt./brutto,
 7. o pojemności 1100 l – w wysokości 140,00 zł/szt./brutto,
 8. o pojemności 3000 l – w wysokości 385,00 zł/szt./brutto,
 9. o pojemności 4000 l – w wysokości 508,00 zł/szt./brutto,
 10. o pojemności 5000 l – w wysokości 634,00 zł/szt./brutto,
 11. o pojemności 7000 l – w wysokości 890,00 zł/szt./brutto,
 12. o pojemności 10 000 l – w wysokości 1269,00 zł/szt./brutto.

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Jedynie właściciel nieruchomości wobec którego została wydana decyzja z powodu niezłożenia deklaracji w przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązany jest do złożenia deklaracji. W związku z uchwaleniem nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Związek Gmin wyśle zawiadomienia do właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- uchwałę można pobrać ze strony internetowej: https://www.czystesrodowisko.eu/userfiles/uchwaly_zgromadzenia/Listopad%202018/uchwalanrxxi742018.pdf

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.