Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Zamówienia publiczne - Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Ogłoszono przez Paweł Łapa | wersja archiwalna

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

Gmina Miłakowo, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 roku.

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1

Budowa świetlicy wiejskiej w Boguchwałach oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w Książniku

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 000 760,69 zł

II kwartał

2

Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Miłakowo

Usługi

Przetarg nieograniczony

670 800,00 zł

II kwartał

3

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Osiedla Kolorowego w Miłakowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

811 529,90 zł

III kwartał