Wersja nieobowiązująca z dnia

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Żarnoch

Zastępca Burmistrza