Wersja obowiązująca z dnia

Projekt protokołu XLV sesji zwyczajnej z 27 września 2018 roku

Załączniki