Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego - Obwieszczenia

Ogłoszono przez Paweł Łapa

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Miłakowo.