Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr XVIII/121/08 z dnia 04 kwietnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej w obrębie Warkały

Załączniki