Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr XI/66/07 z dnia 1 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłakowo w obrębie geodezyjnym Boguchwały

Załączniki