Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Paweł Łapa

Informacje

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miłakowie została powołana dnia 2 stycznia 2020 r. r. Zarządzeniem Nr 1/2020 Burmistrza Miłakowa.

 
Skład członków Komisji

1. Izabela Stryjek - przewodniczący

2. Tomasz Dylert - sekretarz

3. Marzena Brzuziewska - członek komisji

4. Tadeusz Kowalczyk - członek komisji

5. Eugeniusz Piotrowski - członek komisji

6. Iwona Kiapśnia - członek komisji

 
Siedziba Komisji

Urząd Miejski w Miłakowie

ul. Olsztyńska 16

14-310 Miłakowo

Tel. kontaktowy: (89) 757 83 44

e-mail: gkrpa@milakowo.eu 

Przyjęcia

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00- 15.00

 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miłakowie zajmuje się w szczególności problemami osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzinami.

Pomagamy osobom uzależnionym podjąć decyzję o poddaniu się dobrowolnej terapii oraz kierujemy na badania przez lekarzy biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego o ile wpływa do nas wniosek z informacją, że osoba uzależniona:

  • powoduje rozkład życia rodzinnego,
  • demoralizuje małoletnich,
  • uchyla się od pracy,
  • systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny.

Wymienione wyżej przesłanki (choć jedna z nich jest spełniona) daje możliwość podjęcia przez Komisję czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby.