Wersja nieobowiązująca z dnia

Informacje

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miłakowie została powołana dnia 28 maja 2015 r. Zarządzeniem Nr 48/2015 Burmistrza Miłakowa.

 
Skład członków Komisji

1. Rafał Jankowski - przewodniczący

2. Anna Łapczyk - sekretarz

3. Elżbieta Czajkowska - członek komisji

4. Tadeusz Kowalczyk - członek komisji

5. Eugeniusz Piotrowski - członek komisji

 
Siedziba Komisji

Miłakowski Dom Kultury- wejście oddzielne po prawej stronie budynku

ul. O. W. Włodyki 20

14-310 Miłakowo

Tel. kontaktowy: 575 778 819

e-mail: gkrpa@milakowo.eu 

Przyjęcia

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00- 15.00

Urząd Miejski w Miłakowie
ul. Olsztyńska 16 pokój nr 4
14-310 Miłakowo

Zgłoszenia przyjmuje Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie Pani Anna Łapczyk, tel. kontaktowy: 89 757 83 42

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miłakowie zajmuje się w szczególności problemami osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzinami.

Pomagamy osobom uzależnionym podjąć decyzję o poddaniu się dobrowolnej terapii oraz kierujemy na badania przez lekarzy biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego o ile wpływa do nas wniosek z informacją, że osoba uzależniona:

  • powoduje rozkład życia rodzinnego,
  • demoralizuje małoletnich,
  • uchyla się od pracy,
  • systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny.

Wymienione wyżej przesłanki (choć jedna z nich jest spełniona) daje możliwość podjęcia przez Komisję czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.