Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego - Obwieszczenia

Ogłoszono przez Paweł Łapa

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miłakowo