Wersja nieobowiązująca z dnia

Karta Dużej Rodziny - Informacje

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych ma wprowadzić udogodnienia dla rodzin z co najmniej trójką dzieci. W praktyce chodzi o zniżki za wstęp do instytucji podległych ministrom, np. obiektów rekreacyjno-sportowych, muzeów, instytucji wystawienniczych. Do programu mogą przystąpić również przedsiębiorstwa prywatne, np. sklepy, restauracje, hotele.

Z programu będą korzystać członkowie rodzin, w których jest troje i więcej dzieci – niezależnie od dochodu. Rodzice otrzymają karty bezterminowo, a dzieci: do ukończenia 18 roku życia; do ukończenia 25 lat w przypadku kontynuowania nauki; bez ograniczeń wiekowych gdy posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (na czas jego ważności).

Karta będzie przyznawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny. Tylko w przypadku wydania duplikatu (utrata, kradzież, zgubienie) koszt jej wydania będzie wynosił 9,21 zł.

 

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Miłakowie, w pokoju 11 (I piętro)

Aktualny wykaz partnerów Karty Dużej Rodziny można znaleźć pod adresem https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.