Wersja nieobowiązująca z dnia

Karta Dużej Rodziny - Informacje

Program KDR

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny (rodzina 3+) to system zniżek i uprawnień dla rodzin "3+" zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. 

Z programu mogą korzystać członkowie rodzin, w których jest co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 lat w przypadku kontynuowania nauki oraz bez ograniczeń wiekowych, gdy posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatkowo programem objęci są również rodzice, którzy w przeszłości mieli  na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich obecny wiek.

 

Tradycyjna i elektroniczna Karta Dużej Rodziny

KDR jest przyznawana w formie tradycyjnej (plastikowej) i elektronicznej (mKDR) za pośrednictwem publicznej aplikacji mobilnej mObywatel. mKDR jest dostępna dla każdej dorosłej osoby (rodzina "3+"), która ma ważny polski dowód osobisty, lub dla każdego dziecka (rodzina "3+"), które posiada mLegitymację szkolną. Osoby, które nie posiadają polskiego dowodu osobistego mogą korzystać z KDR w tradycyjnej formie - w postaci fizycznej karty.

KDR są przyznawane bezpłatnie na wniosek. Tylko w przypadku wydania duplikatu (utrata, kradzież, zgubienie) koszt jej wydania wynosi obecnie 10 zł.

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Miłakowie, w pokoju 11 lub 12 (I piętro).

 

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.